Vodič za brucoše #samostalno #prvikoraci #prviposao #napuninovčanik #svezafaks

Uskoro kreću prijave na zadarsko Sveučilište: Evo koje studijske grupe primaju studente i u kojem broju

MojFaks | Vijesti, 10.07.2017.Uskoro kreću prijave na zadarsko Sveučilište: Evo koje studijske grupe primaju studente i u kojem broju

Polaganjem ispita državne mature donedavni srednjoškolci završili su 12-godišnji program obveznog školovanja i sada ih čeka možda najvažnija odluka u životu - koji (preddiplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski) studij odabrati?

Na jednopredmetne integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije (učiteljski studiji u Zadru i Gospiću) Sveučilište u Zadru ove godine planira upisati 85 studenata (bez stranih). Na jednopredmetne preddiplomske sveučilišne studije upisat će se 499 studenata (531 s kvotama za "strance"), dok su na dvopredmetnim studijima dostupna 724 mjesta, što će dakle u različitim studijskim kombinacijama popuniti 362 studenta. Ukupno bi se tako na redovite preddiplomske studije ove godine trebalo upisati oko 1000 studenata.

Učiteljski studij (u Zadru i Gospiću, 85 mjesta) temelji se na tradicionalnim vrijednostima i dostignućima suvremene znanosti iz područja odgojnih i drugih znanstvenih polja. Nova koncepcija studija za učitelje usporediva je s istorodnim studijima u Kraljevini Norveškoj, Republici Sloveniji i Republici Austriji, piše Zadarski.hr.

Arheologija (40) - Osim pohađanja teorijske nastave, studenti arheologije sudjeluju i u istraživačkom radu kroz obvezatni terenski oblik nastave, a nastava se odvija i kroz vježbe u konzervaciji arheoloških predmeta, posjete muzejima, obilaske arheoloških nalazišta s predavanjima, jednodnevne stručne izlete, te višednevne stručne ekskurzije u zemlji i inozemstvu.

Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa (40) osposobljava studente za obavljanje poslova održavanja i upravljanja brodskim postrojenjem, ali istodobno i za mogućnost sudjelovanja u upravljanju brodarskim tvrtkama upošljavanju u brodogradilištima itd. U Zadru je organiziran samo preddiplomski studij, dok je s diplomskim studijem moguće nastaviti u Rijeci ili na nekom drugom sveučilištu; isto vrijedi i za studij Nautika i tehnologija pomorskog prometa (40).

Geografija; smjer: Primijenjena geografija (20) kvalificira studente za proučavanje ekonomskih, socijalnih i ekoloških tema, te stvaranje osnova za njihovo rješavanje. Na studiju se slušaju predavanja o kartografiji, geologiji, hidrogeografiji, geoinformatici, biogeografiji s ekologijom, klimatologiji, urbanoj geografiji itd.

Hrvatski jezik i književnost (50) na preddiplomskom studiju omogućava stjecanje općih i temeljnih znanja iz područja kroatistike, jezikoslovlja i znanosti o književnosti potrebnih za praćenje i uspješno pohađanje diplomskih studija.

Informacijske znanosti (34) obrazuju studente u svrhu njihova ovladavanja kompetencijama nužnima za izgradnju i upravljanje zbirkama građe i informacija, organizaciju informacija, oblikovanje i pružanje informacijskih usluga i sl.

Kultura i turizam (60) obrazuje stručnjake za brojne i odgovarajućim kadrom dosad nepokrivene poslove u turizmu i kulturi, mahom one u kojima su bitni izravan kontakt i komunikacija kao i poslove kojima se na organizirani način rješavaju ključna pitanja gospodarskog i turističkog razvoja.

Menadžment (30) je namijenjen obrazovanju menadžera za srednje i više upravljačke funkcije u trgovačkim društvima i drugim poslovnim sustavima.

Podvodne znanosti i tehnologije (30) je studij koji obrazuje stručnjake za planiranje, organizaciju i vođenje složenih podvodnih radova koji zahtijevaju znanja na visokoškosloj razini.

Povijest (25) je koncipirana kao studij na kojem studenti usvajaju temeljna znanja iz opće ili svjetske povijesti, hrvatske povijesti te povijesti jugoistočne Europe kao geografskog područja koje okružuje Hrvatsku.

Primijenjena ekologija u poljoprivredi (30) poljoprivrednoj proizvodnji pristupa na način nešto drugačiji od dosadašnjih konvencionalnih, što uključuje integrirani i ekološki prihvatljiv pristup u uvjetima Mediterana.

Psihologija (35) tijekom prve tri godine studentima daje opća znanja iz različitih psihologijskih područja, kao što su psihologijska metodologija, opća, fiziološka i razvojna psihologija, kao i osnove socijalne, kliničke i školske psihologije, te psihofiziologije rada.

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
(35) na preddiplomskoj razini omogućava studentima stjecanje temeljnih općih (generičkih) i specifičnih kompetencija potrebnihza profesionalnu ulogu odgojitelja predškolske djece u izvanobiteljskim uvjetima.

Sestrinstvo (30) će školovati profesionalce specifično fokusirane na sestrinstvo, planiranje, upravljanje i rukovođenje zadaćama i resursima u zdravstvenoj njezi, promociji i očuvanju zdravlja.

Zasebne cjeline čine studiji jezika (Anglistika 80, Francuski jezik i književnost 55, Njemački jezik i književnost 70, Španjolski jezik i književnost 50, Talijanski jezik i književnost 52, Talijanski jezik; smjer: prevoditeljski 27, Ruski jezik i književnost 30, Grčki jezik i književnost 20, Latinski jezik i rimska književnost 30), na kojima studenti stječu temeljna znanja iz područja jezikoslovlja, nacionalnih književnosti i kultura te kompetencije i vještine iz prevođenja. Svi oni upisuju se kao dvopredmetni studiji.

Dvopredmetni su i studiji Etnologija i antropologija (35), Filozofija (50), Geografija; smjer: nastavnički (30), Pedagogija (50), Povijest (25), Povijest umjetnosti (55), Sociologija (40) i Teološko-katehetski studij (25).

Upisi od 18. srpnja


Upisi pristupnika u prvu godinu jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija i integriranih jednopredmetnih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru koji su u ljetnom roku ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote obavljat će se za dvopredmetne studije radnim danom od 18. do 24.7. u Uredu za preddiplomske i diplomske studije (referadi), za Učiteljski studij, Kulturu i turizam i Rani i predškolski odgoj i obrazovanje radnim danom od 18. do 24.7. u tajništvima nadležnih odjela, a za sve ostale jednopredmetne studije radnim danom od 18. do 20.7. u tajništvima nadležnih odjela. Pristupnici koji se ne upišu u propisanom roku gube pravo upisa u ljetnom roku.

Upisi pristupnika u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru koji su u jesenskom roku ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote obavljat će se od 21. do 23. rujna 2017. godine.

I diplomski studiji upisat će se putem NISpDS-a


Osim preddiplomskih, ove će godine na zadarskom sveučilištu studenti upisivati i diplomske studije putem on-line prijava, odnosno putem Nacionalnog informacijskog sustava prijave na diplomske studije (NISpDS). Ovaj sustav, na temelju rezultata na prethodnoj razini studija (preddiplomski studij), rezultata iz dodatnih provjera te drugih postignuća, generira rang-liste kandidata za diplomske studijske programe. Time se povećava transparentnost postupka upisa, dostupnost statističkih podataka i ostalih informacija vezanih uz prijave i upis na diplomske studije.

L.B./izvor: Zadarski.hr
foto:


Sveučilište u Zadruupisistudijski programiKako bi poboljšali funkcionalnost stranice, MojFaks koristi kolačiće (cookies). Više o kolačićima pročitajte u uvjetima korištenja.

Slažem se